Khay inox

Nắp khay 1/9 176x108x20mm Nắp khay 1/9 176x108x20mm
Nắp khay 1/6 176x162x20mm Nắp khay 1/6 176x162x20mm
Nắp khay 1/4 265x162x20mm Nắp khay 1/4 265x162x20mm
Nắp khay 1/3 325x176x20mm Nắp khay 1/3 325x176x20mm
Nắp khay 1/2 325x265x20mm Nắp khay 1/2 325x265x20mm
Nắp khay 1/1 530x325x20mm Nắp khay 1/1 530x325x20mm
Khay đựng Tokbokki Khay đựng Tokbokki
Chén cơm hai lớp Chén cơm hai lớp
Ly hai lớp Ly hai lớp
80.000₫
Khay 6'' 1/6 Khay 6'' 1/6
120.000₫
Khay 6'' 1/4 Khay 6'' 1/4
170.000₫
Khay 6'' 1/3 Khay 6'' 1/3
190.000₫
Khay 6'' 1/2 Khay 6'' 1/2
230.000₫
Khay 6'' 1/1 Khay 6'' 1/1
350.000₫
Khay 4'' 1/9 Khay 4'' 1/9
70.000₫
Khay 4'' 1/6 Khay 4'' 1/6
100.000₫
Khay 4'' 1/4 Khay 4'' 1/4
120.000₫
Khay 4''1/3 Khay 4''1/3
130.000₫
Khay 4''1/2 Khay 4''1/2
160.000₫
Khay 4'' 1/1 Khay 4'' 1/1
280.000₫
0948 861 946
popup

Số lượng:

Tổng tiền: